Kursy ITR

Uczniowie klas pierwszych w zawodach technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski i technik hotelarstwa biorą udział w kursach bezpieczeństwa na morzu STCW. Zdobycie uprawnień pozwoli im na podjęcie pracy na jednostkach pływających.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich