„Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

W ramach realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalny  Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zespół Szkół Morskich wzbogacił swoją bazę dydaktyczną. Utworzono pracownię wydawania śniadań, z której korzystać będą uczniowie klas hotelarskich. Warsztaty szkolne zyskały tokarki i frezarkę. W kolejnym etapie doposażymy pracownię „Techniczną i materiałoznawstwa.” , w której znajdą się między innymi stanowisko z twardościomierzem, maszyną wytrzymałościową oraz stanowisko z mikroskopem metalograficznym. Planujemy także uruchomienie profesjonalnej pracowni językowej.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content