Prelekcja

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Przemoc fizyczna to każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu lub fizycznych obrażeń, takich jak: popychanie, ściskanie, potrząsanie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie lub duszenie,rzucanie przedmiotami lub użycie broni. Tego rodzaju zachowania często prowadzą do poważnych obrażeń ciała, niekiedy nie prowadzące do widocznych gołym okiem obrażeń ciała. Przemoc psychiczna (słowna) to agresywne zachowania wywołujące emocjonalny ból lub cierpienie, mające na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia. Ta forma przemocy najczęściej przyjmuje formę ataków słownych, godzących w poczucie własnej wartości lub wielokrotnie powtarzających się oskarżeń o nieudolność (ty głąbie, ty debilu…). Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)– stosowanie poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, portale społecznościowe i inne. O aspektach prawnych przemocy mogliśmy dowiedzieć się na prelekcji, którą w naszej szkole prowadził asp. Michał Koński oraz st.sierż. Agnieszka Cukrowska.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content