Spotkanie z Komendantem Straży Granicznej

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Andrzej Prokopski spotkał się 30 stycznia z dyrektorami szkół, z którymi współpracuje Straż Graniczna na terenie województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego. Tematem było podsumowanie dotychczasowej współpracy i omówienie jej kierunków na ten rok. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkolno-Konferencyjnym Straży Granicznej w Sopocie. Ze strony Zespołu Szkół Morskich w Darłowie udział w spotkaniu brała Dyrektor Magdalena Miszke i Mikołąj Kaczanowicz nauczyciel i emerytowany funkcjonariusz SG. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę oraz omówiono udział szkół w dniach otwartych Morskiego Oddziału Straży Granicznej i wizyty młodzieży w jednostkach organizacyjnych MOSG. Omówione zostały kierunki współpracy na ten rok.
Straż Graniczna poszukuje bardzo intensywnie kandydatów do służby. Absolwenci mają duże szanse na znalezienie pracy w SG ze względu na kwalifikacje, które zdobywają w szkole. Dlatego od tego roku położymy większy nacisk na przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego i informowanie naszych uczniów o warunkach niezbędnych do spełnianie w trakcie ubiegania się o wcielenie do służby w SG.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content