Sprzęt i mundury dla Szkoły Morskiej

Od września 2023 roku w Zespole Szkół Morskich w Darłowie działa Odział Przygotowania Wojskowego w klasie 1 w zawodzie technik mechanik okrętowy. W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie MON. Program realizowany jest w szkole w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. W przypadku szkoły morskiej jednostką patronacką została 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Szczecinie. Szkolenie zostanie zakończone i podsumowane podczas 50 godzinnego obozu szkoleniowego, który zostanie przeprowadzony na początku ostatniego roku nauki. Dzięki udziale w projekcie MON szkoła została doposażona w mundury wojskowe dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w oddziale, otrzymaliśmy także dotację na sprzęt specjalistyczny, który wykorzystany zostanie do realizacji zajęć. Uczniowie mogą także korzystać z nowo utworzonej strzelnicy wirtualnej. W dniu 18 grudnia podpisano protokół odbioru wyposażenia.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content