Uroczyste przekazanie pracowni symulatora nawigacyjnego i GMDSS

W dniu 19 lutego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyło się przekazanie pracowni symulatora nawigacyjnego i GMDSS. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości reprezentujących władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Urząd Morski w Słupsku, Wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną i wiele innych instytucji i placówek zaprzyjaźnionych ze szkołą. Dyrektor ZSM Magdalena Miszke podziękowała za realizację tak ważnej inwestycji Staroście Sławieńskiemu Wojciechowi Wiśniowskiemu i prezesowi firmy Enamor panu Maciejowi Rek. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Łukasz Głodowski i uczniowie szkoły zaprezentowali funkcjonowanie symulatorów. Wielu gości miało możliwość spróbowania swoich sił i wprowadzenia jednostki do portu w trudnych warunkach atmosferycznych. Stworzenie nowoczesnej pracowni wpłynie na jakość kształcenia zawodowego w szkole. To jednak nie koniec inwestycji w szkole na czerwiec planowane jest uruchomienie pracowni ratownictwa morskiego.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content