Uwaga

 

Plan czerwiec – sierpień
– do 14 czerwca złożenie w sekretariacie wniosku o egzamin sprawdzający
– 19-20 czerwca egzaminy sprawdzające według harmonogramu podanego przez wicedyrektora
– 21 czerwca klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej (godzina 13:00). Po RP spotkanie zespołu statutowego. Na radę załącznik 24.
– 23 czerwca zakończenie roku szkolnego godzina 9:00. ( proszę z sekretariatu odebrać zagadnienia na egzamin poprawkowy)
– 27 czerwca posiedzenie podsumowującej rady pedagogicznej godzina 10:30
– EGZAMINY POPRAWKOWE ODBYWAJĄ SIĘ W OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA (HARMONOGRAM OGŁOSZONY ZOSTANIE NA STRONIE WWW)

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content