Wyniki egzaminu maturalnego

GRATULUJEMY ABSOLWENTOM, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN MATURALNY.
DO POPRAWKI MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY 1 PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO.
Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 
11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole.

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2019

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content