Zasady funkcjonowania szkoły

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Zespole Szkół Morskich w Darłowie opracowano zasady funkcjonowania szkoły. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami. W pierwszym dniu nauki uczniowie dostarczają oświadczenie o stanie zdrowia (szkoła/ internat) oraz podają wychowawcy numer telefonu opiekuna.
ZARZĄDZENIEM DYREKTORA NA PRZERWACH ORAZ W MIEJSCACH WSPÓLNYCH SZKOŁY OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK (ZASŁANIANIE UST I NOSA).

Procedury:
REGULAMIN OGÓLNY
Oświadczenie – Internat
Oświadczenie – Statek
Oświadczenie – szkoła – zał. nr 1
Wykaz kontaktów – zał. nr 2
Zasady prowadzenia zajęć w-f i korzystania z szatni – zał. nr 3
Zasady odbywania praktyk na statku szkolnym – zał. 4
Zasady funkcjonowania warsztatów szkolnych – zał. nr 5
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – zał. nr 7
Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki – zał. nr 8
Zasady monitoringu codziennych prac porządkowych – zał. nr 9
Zasady funkcjonowania internatu – zał. nr 10
Zasady funkcjonowania sekretariatu – zał. nr 11


Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich